Arbeid & Gezondheid: gezond werken

 • Wilt u dat uw medewerkers adequaat omgaan met de fysieke en mentale belasting in het werk? En dat ze zich bewust zijn van de risicofactoren bij fysieke en mentale overbelasting?
  Als adviseur Arbeid & Gezondheid coacht Tuinhof Vitaal uw medewerkers in Gezond Werken.

Wat is Gezond Werken?

Gezond Werken bestaat uit veel verschillende aspecten, zowel fysiek als mentaal.
Met de training Gezond Werken krijgen medewerkers inzicht in de fysieke en mentale belasting van het werk. Zij leren om meer grip te krijgen op overbelasting en hoe zij hier verandering in kunnen brengen. Dit begint al met kennis van de richtlijn fysieke belasting die van toepassing is op hun werksituatie en een vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk. De 5 W’s vormen de basis van de training: Werkplek(inrichting), Werkorganisatie, Werktijden, Werkdruk/stress en Werkwijze/werktechniek. Ook kennis en gezond gebruik van ergonomische hulpmiddelen is een onderdeel van Gezond Werken

Tuinhof Vitaal biedt de volgende trainingen aan:

1. Gezond Werken individueel traject

Bij een individueel traject bestaat de coaching uit een intake/werkplekonderzoek, begeleidingstraject op maat en een evaluatie. Met oplossingsgerichte coaching leert de medewerker zelf haalbare oplossingen te bedenken voor zijn/haar ervaren knelpunten in de mentale en/of fysieke belasting. Afstemming en samenwerking met werkgever/leidinggevende is een belangrijk onderdeel van het traject. Het realiseren van de doelstellingen vraagt commitment van zowel medewerker als leidinggevende.

2. Gezond Werken training

Een Gezond Werken training bestaat uit 1 of 2 dagdelen training aan een groep medewerkers. Opbouw van de training:

 • Medewerkers inventariseren de mentale en fysieke risico’s van hun specifieke werksituatie
 • Ze observeren film en/of foto’s van de werkhouding en techniek en gaan met elkaar de optimale werkhouding en techniek oefenen.
 • Ze delen hun ergonomische kennis en het gebruik van hulpmiddelen en bespreken nieuwe hulpmiddelen die op de markt zijn.
 • Medewerkers bedenken creatieve en haalbare oplossingen voor ervaren knelpunten in de fysieke en/of mentale belasting
 • Ze maken een SMART plan van aanpak om de oplossingen te realiseren.

Na de training zijn de medewerkers in staat om de kennis en vaardigheden voor Gezond Werken toe te passen in hun dagelijkse werksituatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden in uw organisatie >>

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met me op.

  Bedrijf (verplicht)

  Contactpersoon (verplicht)

  Uw Email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw bericht

  Let op, u dient akkoord te gaan met de onderstaande privacy verklaring:

  Gezond werken